Finansiering

Er du redd for at du ikke greier å betale tannlegeregningen? Vi hjelper deg med finansiering og avbetaling!

Når du leter etter tannlege i Oslo vil du oppleve at pris vil være avhengig av hva slags type inngrep som vil være nødvendig, samt hvor omfattende og komplisert det vil bli. Ukomplisert trekking av en tann vil være rimeligere enn kirurgisk fjerning, og en stor fylling vil være dyrere enn en liten fylling. Vi har gjort vår prisliste tilgjengelig her på nettsiden, og du kan se våre priser her.

Vi har samtidig full forståelse for at det å gå til tannlegen kan bli en kostbar affære, og det er derfor to muligheter for deg som er urolig for kostnadsnivået. Tannlegebehandling er kun gratis for barn i Norge, men i noen tilfeller vil tannlegebehandling for voksne dekkes fullstendig eller delvis av det offentlige. Du kan lese mer om dette her, hvor du også kan finne en fullstendig liste over hvilke tilstander som potensielt dekkes av det offentlige.

I tillegg til dette kan Sanner Tannklinikk og Tannlegevakt som din tannlege i Oslo hjelpe deg med finansiering og avbetaling via Ressursbank. Dette gjøres ved å opprette enn tannlegekonto. Du kan lese mer om dette her. Du kan også ta kontakt med oss om du skulle ha spørsmål omkring dette. Ring oss på telefon 22 37 41 74 for mer informasjon.

Vi tar imot din rekvisisjon fra ditt NAV kontor.

Slik søker du støtte fra NAV for tannbehandling

Rekvisisjon

 • Det viktigste i søknadsprosessen er å få en rekvisisjon fra din NAV saksbehandler. Ved akutte smerter vil din NAV saksbehandler gi deg rekvisisjon for tannbehandling.
 • Din NAV saksbehandler vil vurdere saken din og kreve nødvendig dokumentasjon av deg. Besøk hos offentlig tannlege.
 • I mange tilfeller ved middels/stor behandlingsbehov må du oppsøke en tannlege som jobber i det offentlige tannhelsetjeneste. Der vil tennene bli undersøkt og tannlege vil lage et kostnadsoverslag på behandlingen.
 • Du vil få et skriftlig kostnadsoverslag om hvor mye støtte du kan få fra NAV.

Tannbehandling hos oss med godkjent rekvisisjon

På NAV rekvisisjonen din står det hvor mye støtte du får

Støtte for tannbehandling

HELFO gir en viss stønad til visse typer tannbehandling, og dette beløpet er spesifisert på kvitteringen du får fra oss, og således automatisk fratrukket når du betaler honoraret for behandlingen.
Det du må betale representerer «egenandel» og er normalt noe høyere enn det offentlige fastsatte egenandelsbeløpet.
Egenandel for å oppnå frikort tak 2 beregnes ut i fra den offentlige fastsatte egenandel, og beregnes nå automatisk av HELFO.

Generelle bestemmelser knyttet til stønadsberettigelse ved undersøkelse og behandling hos tannlege i følgende situasjoner/tilstander/tilfeller:

 • Medisinsk tilstand som ansees som sjelden.
 • Tilstander tilknyttet leppe, kjeve og ganespalte.
 • Ved svulst i munnhule, i tilgrensende eller i hoderegionen for øvrig.
 • Dersom det er behov for infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander.
 • Sykdom og/eller anomalier i kjeve eller munn.
 • Ved periodontitt.
 • Ved forstyrrelser av tannutvikling.
 • Ved bittanomalier (tannregulering/kjeveortopedi).
 • Ved et patologisk tap av tannsubstans som skjer ved attrisjon eller erosjon.
 • Hyposalivasjon (munntørrhet).
 • Når det inntreffer allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer.
 • Tannskade som oppstår i forbindelse med godkjent yrkesskade.
 • Tannskade som oppstår som følge av ulykke og som ikke er relatert til yrkesskade.
 • Ved sterkt nedsatt evne til egenomsorg. Gjelder for personer som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne.
 • Ved tanntap, helt eller delvis, uten egne tenner i underkjeve. Det forutsettes at du er medlem av folketrygden.

Det kan være vanskelig å være student, spesielt når man skal balansere studier, jobb og sosiale forpliktelser.

Dette kan også gjøre det utfordrende å få råd til tannlegebesøk og andre helsetjenester.

Derfor Sanner Tannklinikk tilby 15 % rabatt på tannlegebesøk for studenter, slik at de kan få den nødvendige behandlingen de trenger uten å måtte bekymre seg for økonomien.

Vi ønsker å bidra til at studielivet skal være så enkelt som mulig for våre unge kunder.

15% rabatt på generelle behandlinger

For å kunne benytte seg av studentrabatt, må du vanligvis vise frem gyldig studentbevis. Studentbeviset kan være en studentkortutgave eller en digital versjon som du kan vise frem på mobilen.