Tannkrone

En krone er en tannrestaurering som brukes dersom tannen er så skadet at den ikke kan repareres med en fylling.
Formålet med en tannkrone er å gjenopprette tannens form, funksjon og estetikk, og å beskytte tannen mot videre skader.

Tannkroner kan lages av ulike materialer, inkludert porselen, metall, gull og kombinajson.

  • Metall-keramisk krone (MK)
    Denne kronetypen har en indre kjerne av metall, kirurgisk stål, og porselen på utsiden. Dette er en type som har vært i bruk svært lenge, og som er svært sterk.
  • Helkeramisk krone
    Helkeramisk krone inneholder ikke metall. Den er hvit hele veien gjennom. Disse tannkronene ser svært naturlige ut, og vil oftest være det foretrukne alternativet.

Tannlegen din vil hjelpe deg å velge det materialet som passer best for deg avhengig av tannens beliggenhet i munnen, tannens funksjon og tannens estetiske verdi.

For å lage en krone, må det som er igjen av tannen slipes og formes til. Det tas så et avtrykk før den slipte tannen dekkes med en midlertidig krone. Etter ca. 1-2 uker er den permanente kronen ferdig og kan sementeres på plass.

Vi sørger alltid for at tennene er bedøvet for en smertefri behandling. I noen tilfeller er dog ingen anestesi nødvendig, f.eks. hvis tannen er rotfylt fra før, eller hvis du er en tøffing. Først fjernes eventuell karies. Deretter slipes tannen ned i alle aspekter for å få plass til den nye kronen. Så tas det et silikonavtrykk av den nedslipte tannen (pilaren), som oversendes tanntekniker. Med en fargeskala bestemmer vi fargen på den nye kronen. Til slutt lages en midlertidig krone, som du går med til neste besøk.